Športové outdoorové kempy pre hendikepované osoby ZŤP

Program cehraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 mikroprojekty. Zapojenie zdravotne ťažko postihnutých občanov do spoločnosti prostredníctvom športu a spoločensko-kultúrnych aktivít v okolí Liptovského Mikuláša. Realizáciou projektu vzniká priestor pre komunikáciu a realizáciu projektov nadväzujúcich na aktivity pre občanov so zdravotným postihnutím v regióne Liptova.

 

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkou Európskeho  fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013." 
 

KEMP 1Počas 6-dňového kempu nadobudnú osoby ŤZP základné športové návyky na špeciálne upravených bicykloch - handbikoch a kajakoch. Pripravovaní budú pod dohľadom profesionálnych trénerov a športovcov v krásnom prostredí regiónu Liptova.

 

Počas kempu prebehne aj kurz digitálnej fotografie a práca so sociálnymi sieťami, pre potreby vlastnej prezentácie a propagácie športovca.

Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camp 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
press to zoom
Outdoor camps 1
press to zoom
1/1
KEMP 2Počas 6-dňového kempu nadobudnú osoby ŤZP základné športové návyky na špeciálne upravených bicykloch - handbikoch a kajakoch. Pripravovaní budú pod dohľadom profesionálnych trénerov a športovcov v krásnom prostredí regiónu Liptova.

 

Počas kempu prebehne aj kurz digitálnej fotografie a práca so sociálnymi sieťami, pre potreby vlastnej prezentácie a propagácie športovca.

Handbike-trip-1.jpg
press to zoom
Handbike1.jpg
press to zoom
Handbike-trip.jpg
press to zoom
Handbike-Mara.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-6.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-35.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-8.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-27.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-38.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-1.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-2.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-20.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-22.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-5.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-17.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-19.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-14.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-3.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-4.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-18.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-34.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-11.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-9.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-7.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-10.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-16.jpg
press to zoom
Outdoor camps 2-13.jpg
press to zoom
1/1
FOTOVÝSTAVAPo ukončení kempov budú na Slovenskej a Poľskej strane zrealizované fotografické výstavy. Použité budú fotografie nasnímané samotnými športovcami počas trvania kempov. Priblíži sa tým pohľad na svet očami samotných hendikepovaných športovcov.