top of page
Športové outdoorové kempy pre hendikepované osoby ZŤP

Program cehraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 mikroprojekty. Zapojenie zdravotne ťažko postihnutých občanov do spoločnosti prostredníctvom športu a spoločensko-kultúrnych aktivít v okolí Liptovského Mikuláša. Realizáciou projektu vzniká priestor pre komunikáciu a realizáciu projektov nadväzujúcich na aktivity pre občanov so zdravotným postihnutím v regióne Liptova.

 

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkou Európskeho  fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013." 
 

KEMP 1Počas 6-dňového kempu nadobudnú osoby ŤZP základné športové návyky na špeciálne upravených bicykloch - handbikoch a kajakoch. Pripravovaní budú pod dohľadom profesionálnych trénerov a športovcov v krásnom prostredí regiónu Liptova.

 

Počas kempu prebehne aj kurz digitálnej fotografie a práca so sociálnymi sieťami, pre potreby vlastnej prezentácie a propagácie športovca.

KEMP 2Počas 6-dňového kempu nadobudnú osoby ŤZP základné športové návyky na špeciálne upravených bicykloch - handbikoch a kajakoch. Pripravovaní budú pod dohľadom profesionálnych trénerov a športovcov v krásnom prostredí regiónu Liptova.

 

Počas kempu prebehne aj kurz digitálnej fotografie a práca so sociálnymi sieťami, pre potreby vlastnej prezentácie a propagácie športovca.

FOTOVÝSTAVAPo ukončení kempov budú na Slovenskej a Poľskej strane zrealizované fotografické výstavy. Použité budú fotografie nasnímané samotnými športovcami počas trvania kempov. Priblíži sa tým pohľad na svet očami samotných hendikepovaných športovcov.

bottom of page