top of page

CENTRUM LIGDA - asociácia pre telesne postihnutých

OZ s vlastnou právnou subjektivitou, založené v roku 2005, v súlade zo zákonom č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré združuje predovšetkým fyzické osoby s telesným poostihnutím v dôsledku poranenia miechy, chrbtice, ochrnutia dolných či horných končatín, s potrebou ich dlhodobej liečby a rehabilitácie.

CIELE združenia:


‣ zabezpečenie dlhodobej fyzioterapie, rehabilitácie so špeciálnymi a modernými pomôckami, ktoré sú pre nich finančne nedostupné,
‣ sprostredkovanie a poradenstvo pri obstarávaní špeciálnych pomôcok pre rehabilitáciu a život,
‣ poradenstvo a pomoc pri ďalšom vzdelávaní a zaradení sa do pracovného či spoločenského života,
‣ občianske iniciatívy,
‣ kultúrne a pracovné workshopy,
‣ športová činnosť, organizovanie podujatí pre občanov ZŤP,
‣ vytváranie a zabezpečenie podmienok pre realizáciu projektov súvisiacich s cieľmi OZ v spolupráci so samosprávou, inštitúciami tretieho sektora a inými osobami,
‣ združovanie finančných prostriedkov k zabezpečeniu financovania činností OZ, výkonu správy jeho majetku a realizovaniu vyššie uvedených cieľov,
‣ spolupráca s podobnými združeniami na Slovensku a v zahraničí.

 

bottom of page